• Ivy May Busby Thursday, 07th Nov 2019

  Donate
 • Betty Irene Humphreys Wednesday, 06th Nov 2019

  Donate
 • Helen Blythe Fraser Monday, 04th Nov 2019

  Donate
 • Leslie Frederick Trevor Holyoak Saturday, 02nd Nov 2019

  Donate
 • Gladys Pomfret Friday, 01st Nov 2019

  Donate
 • Colin Charles Fiennes Sullivan Friday, 01st Nov 2019

  Donate
 • Theodore William Raddings – ‘Bill’ Thursday, 31st Oct 2019

  Donate
 • Claude Tom Watts – ‘Tom’ Thursday, 31st Oct 2019

  Donate
 • Lexa Maureen Ford Thursday, 31st Oct 2019

  Donate
 • Olive Margaret Williams Wednesday, 30th Oct 2019

  Donate
 • Mary Elizabeth Hammond Wednesday, 30th Oct 2019

  Donate
 • Andrew Peter Laurie ~ ‘Loz’ Tuesday, 29th Oct 2019

  Donate
 • David Strong Monday, 28th Oct 2019

  Donate
 • Julie Evelyn Tobin Friday, 25th Oct 2019

  Donate
 • Anthony Guy Webster Friday, 25th Oct 2019

  Donate
 • Jean Maisie Mallett Thursday, 24th Oct 2019

  Donate
 • Malcolm John Bishop Thursday, 24th Oct 2019

  Donate
 • Elizabeth Nancy Green – ‘Nancy’ Wednesday, 23rd Oct 2019

  Donate
 • Jeremy Michael Christian Griffiths Tuesday, 22nd Oct 2019

  Donate
 • Maureen Judith Kaye Tuesday, 22nd Oct 2019

  Donate
 • Florence Shepherd Monday, 21st Oct 2019

  Donate
 • Evelyn Mary Viggers Friday, 18th Oct 2019

  Donate
 • Jeanette Heather Parker – ‘Jean’ Friday, 18th Oct 2019

  Donate
 • Mary Henderson Friday, 18th Oct 2019

  Donate
 • Michael Keith Sabin Thursday, 17th Oct 2019

  Donate
 • Dr Mary Caroline Riddock Davies Wednesday, 16th Oct 2019

  Donate
 • Sylvia Jean Thacker Wednesday, 16th Oct 2019

  Donate
 • Patricia Manley – ‘Pat’ Tuesday, 15th Oct 2019

  Donate
 • Joyce Ann Pearce Monday, 14th Oct 2019

  Donate
 • Kim Milnes Friday, 11th Oct 2019

  Donate
 • Margaret Marion Gallimore “Marion” Friday, 11th Oct 2019

  Donate
 • Heather Margaret Bernardo Tuesday, 08th Oct 2019

  Donate
 • Olga Doreen Harris Monday, 07th Oct 2019

  Donate
 • Elizabeth Woodrow Saturday, 05th Oct 2019

  Donate
 • Jean Margaret Buzzard – Née Mold Friday, 04th Oct 2019

  Donate
 • Arthur Thompson Thursday, 03rd Oct 2019

  Donate
 • Joan Miriam Manners Tuesday, 01st Oct 2019

  Donate